เที่ยวด้วยกัน

ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการเที่ยวด้วยกันได้ที่หน้าเว็บไซต์

เที่ยวด้วยกัน

การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้อนุมัติแพ็คเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศและเปลี่ยนชื่อโครงการการท่องเที่ยวของรัฐบาลจาก ‘ทริปปันสุข’ เป็น ‘เที่ยวด้วยกัน

ที่ประชุมครม.เห็นชอบงบประมาณ 22.4 พันล้านบาท กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ จะใช้งบประมาณดำเนินโครงการท่องเที่ยว 2 โครงการ โครงการแรกจะให้ทุนสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข 1.2 ล้านคนในชุมชนและบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เงินอุดหนุนจำกัดเพียง 2,000 บาท ต่อนักท่องเที่ยว 1 คน สำหรับการเดินทาง 2 วัน 1 คืน โครงการนี้คาดว่าจะช่วยบริษัททัวร์ประมาณ 13,000 แห่ง

ประการที่สองคือโครงการ เที่ยวด้วยกัน ซึ่งรวมแพ็คเกจการท่องเที่ยวสองแบบ ผู้ประกอบการโรงแรม โฮมสเตย์ และภัตตาคารสามารถลงทะเบียนกับโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการโรงแรมต้องมีใบอนุญาตจากกรมการท่องเที่ยว

ประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ เราเที่ยวด้วยกัน.com จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Pao Tang เพื่อรับ 600 บาทสำหรับการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวในแต่ละคืน ส่วนค่าตั๋วเครื่องบิน เงินช่วยเหลือจำกัดที่ 1,000 บาทต่อนักท่องเที่ยวหนึ่งคน

อย่างไรก็ตามไม่รวมค่ารถโดยสารและค่าเช่ารถ เนื่องจากมีผู้ให้บริการขนส่งจำนวนมาก และแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา

เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เดินทางและบรรเทาการจราจรติดขัดในช่วงวันหยุดสี่วัน ตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 7 กรกฎาคม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติข้อเสนอยกเว้นค่าผ่านทางบนมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ยกเว้นค่าผ่านทาง 12: 01.00 น. วันที่ 3 กรกฎาคม ถึง 02.00 น. วันที่ 8 กรกฎาคม ครม.เห็นชอบงบประมาณ 22.4 หมื่นล้านบาท กระตุ้น 2 โครงการท่องเที่ยวหลักในประเทศ นับว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยแท้

Comments are Closed

© 2024: Wigs-ForBlackWomens.com | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress